3. Основи написання грантових заявок

Матеріал Progress:

Головні цільові аудиторії грантового проекту

(Ризик низької оцінки) Подавач-інший донор-Клієнт / Бенефіціар

(Ризик незнання потреб / Внутрішні ризики) Клієнт / Бенефіціар-інший подавач-Донор

(Ризик неприйняття результатів (відсутність сталості)) Подавач-інший клієнт-Донор

Ціннісна структура проекту

Цільові аудиторії

1. Проблема /мета повинна базуватись на цінностях усіх сторін і максимізувати вигоди (висока очікувана цінність)

2. Коли ЦА сприймають дискомфорт змін вищим, ніж цінність змін, виникають ризики. Робота з ризикам– інформування про очікувану цінність.

3.Результатом проекту є формування нових звичок стереотипів у ЦА, що забезпечує сталість та прийняття результатів

Логічна структура проекту

• Резюме

 

•Опис проблеми, мета

•Завдання

•Заходи

•Продукти (очікувані результати), наслідки

•Показники та індикатори виконання

•Бюджет

https://www.youtube. com/watch?v=nWKGZBI9s1E&t=171s

Додатки до бюджету:

Відеоматеріали, що стосуються бюджету.


 

•Людські ресурси


Логічна структура проекту

Проблема–те що МОЖЕ бути вирішене. Правильно сформульована проблема має повністю відповідати очікуваному результату в майбутньому. Переважно для проекту будь-яку проблему варто ЗВУЖУВАТИ. КЛЮЧОВИЙ ПУНКТ: Не виписуйте проблему занадто загально! Проект повинен матибезпосередній вимірний вплив на вирішення проблеми!

Мета – головний очікуваний результат проекту, зазвичай сформульована одним довгим реченням за правилом SMART (англ. Конкретний, вимірний, досяжний, реалістичний, визначенийу часі). КЛЮЧОВИЙ ПУНКТ: Мета повинна відповідати проблемі!

Завдання (специфічні цілі) – частина мети, що має логічно виокремлений результат. Сукупність завдань повинні розкривати загальний очікуваний результат, тобто досягнення мети. КЛЮЧОВИЙ ПУНКТ: Завдання розкривається комплексом заходів! Якщо у завданні один захід –це не завдання!

Захід – логічно виокремлена частина проекту, що має безпосередній результат. Зазвичай для виконання одного завдання потрібно декілька заходів. КЛЮЧОВИЙ ПУНКТ: Захід має чітко вимірний продукт (результат)!

Продукти (безпосередні результати) та наслідки (довготривалі результати) – основна частина проекту з точки зору потреби та необхідності. КЛЮЧОВИЙ ПУНКТ: Продукт завжди отримується одразу як результат заходу! Наслідки є результатами ВПРОВАДЖЕННЯ продуктів!

Показники виконання – вимірні орієнтири продуктів та наслідків проекту. Індикатори – джерела, які підтверджують дані показників. Контрольна точка для оцінки результатів проекту. КЛЮЧОВИЙ ПУНКТ: Що неможливо виміряти –того не існує!

Бюджет проекту – це опис усіх заходів у розрізі видатків та джерел фінансування. КЛЮЧОВИЙ ПУНКТ: Кожен захід має бути відображений у бюджеті! Безплатних речей у житті не буває, є БЕЗОПЛАТНІ!

Людські ресурси – опис всіх задіяних до проекту виконавців: керівника, менеджерів, експертів, волонтерів. КЛЮЧОВИЙ ПУНКТ: Цільова аудиторія не є виконавцем проекту!


Оставить комментарий